Co oferujemy?

1/4

1. ANALIZA

-weryfikujemy plany inwestycyjne pod kątem dostępności środków publicznych

 

-dokonujemy analizy statusu przedsiębiorstwa

 

-prowadzimy badania kondycji finansowej przedsiębiorstw

 

-oferujemy symulację szans uzyskania dotacji

2/4

2. KONCEPCJA

-dokonujemy pełnej oceny kwalifikowalności kosztów przewidzianych do wsparcia

 

-prezentujemy najkorzystniejsze warianty finansowania inwestycji

 

-formułujemy rekomendacje zwiększające szanse na uzyskanie dotacji

3/4

3. POZYSKANIE

-sporządzamy kompletną dokumentację projektową 

 

-udzielamy wsparcia w pozyskaniu wymaganych załączników (opinie o innowacyjności, dokumenty finansowe, badania rynkowe itp.)

 

-przygotowujemy prognozy finansowe projektów

 

-uczestniczymy w prezentacji projektów przed panelami eksperckimi

4/4

4. ROZLICZENIE

-prowadzimy bieżący monitoring poprawności realizacji projektu

 

-odpowiadamy za prawidłowe rozliczanie projektu

 

-współpracujemy z podwykonawcami w zakresie poprawności fakturowania

 

-przygotowujemy sprawozdania końcowe i z okresu trwałości

 

Wycena naszych usług jest ustalana indywidualnie i zależy m.in. od zakresu zleconych prac, rodzaju projektu i zakresu inwestycji będącej jego przedmiotem.